схема-на-окачени-тавани

Системи за окачени тавани

Като цяло, три са основните и най-широко използвани системи за окачени тавани:
1. Системи за окачени тавани с метална конструкция и плоскости на гипсова основа(гипсокартон, гипсофазер).
2. Растерни системи за окачени тавани  с профили и пана.
3. Ламелни системи за окачени тавани с профили и метални/ПВЦ ламели.

Окачени тавани от гипсокартон:

Те са, може би, най-широко използваните окачени тавани . Подходящи  за всяко помещение . В зависимост от дебелината на гипсокартона, той може да бъде огъван в сухо състояние с  радиус от 1000мм до 2000мм(за по малки радиуси се мокри или разкроява), което  позволява изпълнението на всякакъв вид декоративни елементи. Сравнително бърз монтаж и 95% сух процес. Различните видове гипсокартонени плоскости позволяват те да бъдат монтирани в сухи, мокри помещения и такива, с изисквания за повишена пожароустойчивост. Позволяват вграждането или окачването на всякакви осветителни тела, „релси“, бойлери и други . Съществуват различни системи за монтаж на окачени тавани с гипсокартон, разработени от различните производители, като две са основните разработени от „КНАУФ“: D112 – с метална конструкция на две нива и D113 с метална конструкция на едно ниво. Друга система е D111 окачен таван с дървена конструкция но поради влажния климат   тя не е много подходяща за българските условия. buton1

растерен окачен таван

Растерни окачени тавани- „Армстронг“ „АМФ“

Растерните окачени тавани са наричани още касетъчни (произлизащо от правоъгалната  форма на паната), „Армсртонг“ или „АМФ“ (от по-популярните производители). А защо растерни? „Растер“ е немска дума, която буквално означава „решетка“, каквато е и основната визия на тези тавани , „rasterdecke“-„таван решетка“. Тези тавани  са много добро решение както за офиси и административни сгради, така и за санитарни помещения. Основно тяхно предимство е лесният демонтаж, което позволява по-лесното обслужване на скритите над тях различни инсталации. Производителите предлагат богато разнообразие от профили и пана, което улеснява пасването към желания интериор. Конструкцията може да бъде видима и скрита. В първия случай паната лягат върху профилите, а във втория се използват пана с падащ борд, които скриват конструкцията. Различните материали, от които се произвеждат паната(минералфазерни, дървени, метални и др.), покриват различни изисквания за влагоустойчивост, пожароустойчивост, хигиена, шум и др. buton1

ламелен окачен таван Хънтър Дъглас

Ламелни окачени тавани – “ Хънтър Дъглас „

Ламелните окачени тавани, са по-познати под името на водещия производител – фирмата “ Хънтър Дъглас „. Всъщност, вече има и доста други производители на ламелни тавани , което направи цената им(особено на алуминиевите) по- достъпна за потребителите. Основно предимство на тези тавани е високата им устойчивост на влага и вода . Имат изключително дълъг живот. На практика при добра експлоатация те са вечни. Най-широко разпространени са два вида ламелни тавани: ПВЦ и алуминиеви. Разнообразието от към цветове и покрития, особено при алуминиевите ламели е изключително богато: огледални , с позлатено покритие , перфорирани и мн.други. Характерно за двата основни вида ламелни окачени тавани е , че те се монтират посредством доста различни системи.При ПВЦ се монтира метална конструкция от ЦД и УД профили използвана при гипсокартона , а Алуминиевите се окачват посредством метален профил тип „гребен“. buton1

IMG_20150508_145812

Акустична обработка на помещения

За да живеем по-спокойно, би трябвало да се ръководим от правилото, че ако не искаме да ни се шуми, и ние не трябва да шумим. Но всички знаем, че това е невъзможно в забързаното ежедневие на модерния свят. Решението на проблема очевидно не може да се търси в посока да заставим съседа си да говори по-тихо, а в добрата шумоизолация на сградата.
Звукоизолацията се явява необходимост, тъй като комфортните акустични условия спомагат за понижаване на нервното напрежение, повишаване на работоспособността и съхраняване на здравето.
Най- добрата звукоизолация е тази, която е проектирана за вашият конкретен случай.
Когато има нужда от звукоизолация най-често се търси решение чрез звукоизолиране на един елемент (стена, таван и т.н.) като хората се надяват, че по този начин шумът може да изчезне напълно.Всъщност звукът се разпространява между две помещения през всички ограждащи елементи – стени, таван, под, прозорци, врати.buton1